เปลี่ยนตัวเองดีกว่าไปเปลี่ยนคนอื่น

ระยะเวลามันก็ผ่านไปทุกวันจริงใหม?ทำไมฉันจึงมองไม่เห็นว่า มันคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิต (0)

ชีวิตนี้สั้นนักนะ

ผมเองพยายามทำใจให้ขาวรอบ!!!แต่มันยากนะ!แต่ก็ต้องพยายามทำมันต่อไป