ทุกเช้ากับสภาพการจราจรติดขัด

ข้าพเจ้าพยายามสนุกกับการรถติด

หลวงพ่อโสธรประทานพรให้ข้าพเจ้าพบตามประสงค์

ความสงบข้างในมันสุขยิ่งสิ่งใด

นอนไม่ค่อยหลับเลยคืนนี้

หลวงพ่อโตครับ